Houd er rekening dat uw browser verouderd is
Voor een goede browser ervaring raden wij u aan de laatste versie van te gebruiken van Chrome, Firefox, Safari, Opera of Internet Explorer.

2016
dec

Investeringen

Het proces van de aankoop van onroerend goed in de Algarve

De wettelijke bepalingen met betrekking tot eigendomswet zijn te vinden in het burgerlijk wetboek. Het burgerlijk wetboek behandelt Portugese onderdanen en buitenlanders gelijk, voor zover de wet betreft.

De verkoop van onroerend goed in Portugal gebeurt altijd onder de Portugese wet.

De vorm van de eigendom van goederen is altijd absolute eigendom. Dit is hetzelfde als volle eigendom in andere landen.

In het geval van een appartement, is de eigenaar van het appartement slechts voor een percentage eigenaar van het gehele gebouw of het hele terrein waarop het complex staat. Meestal wordt de tuin of garage ook in een percentage van het geheel uitgedrukt.

PROCEDURE

De algemene procedure om een onroerend goed te kopen in Portugal verschilt weinig met het proces in Nederland of België.
Bekijk het onroerend goed en doe een bod op het pand via een makelaar. Vervolgens dient u een verkoopsovereenkomst te tekenen. Alle documenten zullen worden nagekeken door de makelaar, al dan niet in combinatie met een advocaat.

VERKOOPSOVEREENKOMST (CONTRATO PROMESSA)

De verkoopsovereenkomst is een contract dat beide partijen ondertekenen. De verkoper gaat akkoord om het onroerend goed tegen een bepaalde prijs te verkopen aan een koper, en de koper gaat een koopverplichting aan.

De verkoopsovereenkomst is een definitief document en daarom is het belangrijk dat beide partijen het eens zijn met alle voorwaarden.

Onder Portugese wet, betekent het tekenen van een verkoopsovereenkomst een eerste stap tot het wisselen van eigenaar van het onroerend goed. De volgende stap is het tekenen van het verkoopsakte (Escritura)

De verkoopsovereenkomst bestaat uit het volgende:

  1. Naam en adres van de verkoper en koper, eventueel aangevuld met een eventuele vertegenwoordiger (indien van toepassing)
  2. De locatie van het onroerend goed, met uitgebreide omschrijving en de gegevens van het kadaster, en algemene bewoordingen.
  3. De datum waarop de overdracht zal plaats vinden.
  4. Zodra de prijs is overeengekomen, zal door de koper een voorschot van 10% of meer betaald worden aan de verkoper.
  5. Het onroerend goed zal pas dan worden verkocht als bij de ondertekening van de akte alle tot dan toe verschuldigde kosten, belastingen en schulden werden betaald door de verkoper.
  6. De verkoopsovereenkomst zal vermelden wie verantwoordelijk is voor welke kosten.
  7. Er zal ook worden aangegeven welke de rechten en plichten van beide partijen zijn indien één van beide partijen zich niet kan houden aan de verkoopsovereenkomst.
  8. De verkoopsovereenkomst zal aangeven onder welke wetgeving de overeenkomst valt.
  9. Indien de koper een hypotheek nodig heeft, en er geen zou krijgen, zal een clausule in de verkoopsovereenkomst de koper de mogelijkheid geven de verkoopsovereenkomst nietig te verklaren, en om de 10% voorschot terug te vorderen zonder schadevergoeding.

Indien de koper of verkoper de verkoopsovereenkomst niet respecteert, of anderszins verbreekt, kunnen verschillende afspraken worden gemaakt betreffende het voorschot dat door de koper werd betaald (meestal 10% van de waarde van de verkoop). Als de koper het voorlopige koopcontract niet afwikkelt verliest de koper het voorschot. Indien de verkoper de verkoopsovereenkomst verbreekt, dient hij het voorschot dubbel terug te betalen.

Indien koper en verkoper geen overeenstemming bereiken over de overdracht, kan één van beide partijen een rechtszaak aanspannen. Zoals in de meeste landen, kan dit een aanslepend en kostbaar proces zijn.

STAPPEN TUSSEN DE VERKOOPSOVEREENKOMST EN HET ONDERTEKENEN VAN DE AKTE (ESCRITURA DE COMPRA E VENDA).

Volmacht (Poder Geral na Procuração)

In sommige gevallen is het moeilijk om naar Portugal te komen om de akte persoonlijk te ondertekenen. Om dit probleem te verhelpen kan gekozen worden om een vertegenwoordiger aan te stellen voor de ondertekening. Dit kan een advocaat of een andere vertegenwoordiger zijn die voor u optreedt met een volmacht is.

BELASTING REGISTRATIE NUMMER

Om in Portugal een onroerend goed te bezitten heeft men een NIF (Numero de Identifição Fiscal) nodig, een Burgerservicenummer (in Belgie: een Rijksregisternummer). Dit kan worden aangevraagd bij een Portugees Belasting kantoor (Finanças). U zult een formulier moeten invullen en uw passpoort tonen voor verificatie.

BETALEN VAN BELASTINGEN

De IMT (Transmissão Onerosa de Imóveis), overdrachtsbelasting dient betaald te worden vóór het ondertekenen van de akte. Een ontvangstbewijs dient aan de notaris te worden voorgelegd.

DE AKTE (Escritura)

De akte moet persoonlijk ondertekend worden of via een volmacht door koper en verkoper in het bijzijn van een Portugese notaris.

FORMALITEITEN

Om zeker te zijn van de identiteit van de koper en verkoper dienen beiden, voorafgaand aan het ondertekenen van de akte, hun passpoort of identieitskaart voor te leggen aan een notarieel medewerker of de notaris zelf.

Beide partijen zullen vervolgens bij de notaris de overeenkomst bekrachtigen. Daarbij kunnen naast de koper en verkoper eveneens aanwezig zijn een vertaler, een advocaat, een vertegenwoordiger van een hypotheek verstrekker, een makelaar of een medewerker van de makelaar.

Na het tekenen van de akte en eventueel de hypotheek, dient u zich te registreren bij de land registratie, ofwel via de notaris of via de makelaar.